Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

13. DE WET VAN INVESTEREN

Het gewicht van een leider wordt bepaald door de diepte van zijn overtuigingen, de hoogte van zijn ambities, de breedte van zijn visie, en de reikwijdte van zijn liefde.

De Wet van Investeren luidt:
Een gemeente die discipelen maakt heeft bewust een proces in werking gesteld waaruit discipelen voortkomen die zich aan de wereldwijde opdracht van Christus en zijn gemeente toewijden.

Kernwaarde hoekpunt 3:

Iedere gelovige heeft een taak in de wereldwijde opdracht van de gemeente van Jezus Christus.

Principes hoekpunt 3:

 • Elke gelovige heeft van God de opdracht gekregen discipelen te maken (Marcus 16:15).
 • De doop in de Heilige Geest is noodzakelijk om de Grote Opdracht te kunnen uitvoeren (Handelingen 1:4-5).
 • Het zien van de nood vormt de belangrijkste motivatie voor de Grote Opdracht (Johannes 4:35-38).

Gewoontes hoekpunt 3:

Vier gewoontes kenmerken een gemeente die zich toelegt op het investeren van mensen in de Grote Opdracht:

 • Deze gemeente zorgt voor evangelisatietraining en geeft mogelijkheden om te evangeliseren.
 • Deze gemeente biedt leiderschapsontwikkeling aan voor gevorderden.
  • Een gezonde teamgeest moet aanwezig zijn
  • Voortdurende leiderschapstraining is hierbij van groot belang
 • Deze gemeente schept mogelijkheden om anderen te discipelen.
  • De mentaliteit om anderen te discipelen wordt gestimuleerd
  • Mogelijkheden om anderen te discipelen worden aangeboden
 • Deze gemeente zorgt voor ervaringen met andere culturen
  • De waarde van ervaringen met andere culturen wordt zichtbaar gemaakt
  • Mogelijkheden voor ervaringen met andere culturen worden aangeboden

Doelen van discipelen die zich toewijden aan de Grote Opdracht

Een gemeente die de Wet van Investeren toepast, zal gelovigen voortbrengen die zich toewijden aan de Grote Opdracht. Op hoekpunt vier zouden ware discipelen de volgende groei in kennis, gedrag en actie moeten weerspiegelen:

Ze weten:

 • dat God een specifieke opdracht en een specifiek plan heeft voor ieder mens;
 • dat het de verantwoordelijkheid is van iedere gelovige hun steentje bij te dragen aan de Grote Opdracht;
 • dat elk dienstbetoon moet voortkomen uit het kennen en liefhebben van God;
 • dat Gods hart de verlorenen zoekt en wil redden;
 • dat elke inspanning betreffende de Grote Opdracht door de Heilige Geest in gang gezet moet zijn en vervolgens geleid en bekrachtigd moet zijn door diezelfde Heilige Geest.

Hun levenshouding laat zien:

 • dat zij Gods specifieke opdracht voor hun leven graag uitvoeren;
 • dat zij elke gelegenheid aangrijpen om de Grote Opdracht uit te voeren;
 • dat zij tot actie worden gedreven vanuit hun kennis van en liefde voor God;
 • dat zij de last ervaren voor het redden van verlorenen;
 • dat zij volledig geleid en bekrachtigd willen worden door de Heilige Geest.

Ze doen het volgende:

 • ze ontdekken Gods missie voor hun leven en beginnen die uit te voeren;
 • ze zoeken telkens naar gelegenheden om te kunnen deelnemen aan de Grote Opdracht;
 • ze laten een groeiende kennis van en liefde voor God zien;
 • ze doen zowel aan individuele evangelisatie als aan gezamenlijke;
 • ze leiden een Geestvervuld en door de Geest geleid leven.

 

Terug|Home |Verder

   

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten