Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

12. DE WET VAN INSCHAKELEN

In hoeverre een gemeente het kostbaarste wat ze heeft - mensen - tot ontplooiing brengt, zal ze slagen in het uitvoeren van de Grote Opdracht.

De Wet van Inschakelen luidt:
Een gemeente die discipelen voortbrengt schakelt hen doelbewust in om de unieke gaven en talenten die God hen gegeven heeft te ontdekken en te ontwikkelen.

Kernwaarde hoekpunt 3:

Iedere gelovige heeft unieke gaven en talenten die ontwikkeld en gebruikt dienen te worden ter opbouw van de gemeente.

Principes hoekpunt 3:  

 • De essentie van discipelschap is gehoorzaamheid, wat de hoogste vorm van aanbidding is (Johannes 14:23).
 • De gemeente is verantwoordelijk om de gelovige toe te rusten (EfeziŽrs 4:11-13).
 • Bijbels leiderschap vereist dienstbaarheid en godvruchtig karakter, alsmede vaardigheden voor de bediening (Marcus 10:42-44).

Gewoontes hoekpunt 3:

Vier gewoontes kenmerken een gemeente die zich toelegt op het inschakelen van mensen:

 • Deze gemeente ontdekt de geestelijke gaven, natuurlijke talenten en vaardigheden van haar leden.
  Het ontdekken van die gaven is eenvoudiger als men de theologie van de gaven en bedieningen heeft begrijpt, wanneer er een juist "bedieningsklimaat" in de gemeente is, wanneer de behoeften aan verschillende bedieningen zijn vastgesteld en wanneer mensen worden geholpen hun plaats in de bediening te vinden.
 • Deze gemeente geeft mogelijkheden voor stages in de verschillende bedieningen.
  Het effect van stages voor de verschillende bedieningen in uw gemeenten kan vergroot worden door te begrijpen wat de dynamiek is van dit soort stages, wat het proces is van leiderschapsontwikkeling en op wat voor wijze er een goed stageplan kan worden ontwikkeld.
 • Deze gemeente biedt leiderschapstraining aan.
  De gewoonte om effectieve leiderschapstraining aan te bieden wordt het best ontwikkeld wanneer men bekend is met de principes, de processen en de praktijk van leiderschapstraining. 
 • Deze gemeente laat een dienende houding zien in alles.
  Om een dienend karakter te ontwikkelen bij de gemeenteleden moeten leiders begrijpen wat dienend leiderschap is, zichzelf dienstbaar opstellen en in staat zijn onderscheid te maken tussen een door God geÔnspireerde en een menselijke manier van leidinggeven.

Doelen van discipelen die zich toewijden tot dienstbaarheid

Een gemeente die de Wet van Inschakelen toepast, zal gelovigen voortbrengen die dienstbaar willen zijn. Op hoekpunt drie zouden ware discipelen de volgende groei in kennis, gedrag en actie moeten weerspiegelen:

Ze weten:

 • dat liefde voor God dienstbaarheid aan anderen impliceert;
 • dat grootheid afgemeten wordt aan dienstbaarheid en nederigheid;
 • dat de gemeente niet goed kan functioneren zonder dat elke gelovige actief is in de bediening;
 • dat elke gelovige gaven heeft ontvangen tot dienstbetoon;
 • dat christelijke dienstbaarheid meer effect heeft als het gezamenlijk wordt gedaan dan wanneer het individueel wordt gedaan.

Hun levenshouding laat zien:

 • dat zij Christus willen dienen door mee te werken in de bedieningen van de gemeente;
 • dat zij een geest van nederigheid hebben en bereid zijn om te leren in het dienen van anderen;
 • dat zij God willen liefhebben door anderen te dienen;
 • dat zij als rentmeesters verantwoordelijkheid onderkennen;
 • dat zij de mogelijkheden tot dienstbaarheid die de gemeente aanbiedt aangrijpen.

Ze doen het volgende:

 • ze ontdekken hun geestelijke gaven voor de bediening;
 • ze ontwikkelen hun gaven in een bediening onder begeleiding van anderen;
 • ze willen de gemeente dienen volgens het voorbeeld van Christus;
 • ze laten een godvruchtig karakter zien dat ook anderen aanmoedigt christelijke volwassenheid na te jagen;
 • ze geven hun tijd, talenten en financiŽn ter beschikking aan het werk van de gemeente.

   

  Terug|Home |Verder

   

   

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten