Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

11. DE WET VAN INSTRUEREN

Je kunt het succes van een gemeente het beste afmeten aan de kwaliteit van de discipelen die er gemaakt worden en niet aan het aantal mensen dat de samenkomsten bezoekt.

De Wet van Instructie luidt:
Een gemeente die discipelen maakt zorgt voor voortdurende instructie vanuit de Bijbel en toegepast op het leven zodat gelovigen hiermee hun leven lang mee vooruit kunnen.

Kernwaarde hoekpunt 2:

Iedereen heeft de Bijbel nodig voor bescherming en leiding van zijn leven.

Principes hoekpunt 2:  

 • Persoonlijke groei is een levenslang proces (1 Johannes 3:2)
 • Ouders zijn de eerste en voornaamste onderwijzers van hun kinderen (Deuteronomium 6:6-9)
 • Aanvaarden, zorgen en leren gaan het makkelijkst in een kleine groep (Lucas 6:13)

Gewoontes hoekpunt 2:

Vier gewoontes kenmerken een gemeente die zich toelegt op het instrueren van mensen:

 • Deze gemeente brengt mensen onder in een discipelschapsgroep, want:
  • in dergelijke groepen groeien en ontwikkelen mensen zich het beste.
  • in dergelijke groepen dragen mensen de meeste zorg voor elkaar.
  • dergelijke groepen zijn het handigst voor het geven van onderwijs.
 • Deze gemeente onderwijst geestelijke disciplines:
  • bijbellezen
  • gebed
  • gemeenschap
  • gehoorzaamheid
  • rentmeesterschap
  • familie
  • dienstbaarheid
 • Deze gemeente zorgt ervoor dat er mentoren beschikbaar zijn voor de gemeenteleden.
 • Deze gemeente laat in alles een Bijbelse levensstijl zien.

Doelen van discipelen die zich toewijden aan volwassenheid

Hoe weten we of iemand besloten heeft volwassen te worden? Hoe weten we of de gemeente de Wet van Instructie effectief toepast? Gelovigen die zich toewijden aan geestelijke volwassenheid willen een proces van geestelijke groei doorlopen en zo een ontwikkeling in gang zetten die  hun leven lang zal duren. Het gevolg van deze toewijding is dat hun hele leven, bewustzijn, houding en handelingen op een hoger geestelijk plan zullen komen.

Ze weten:

 • dat de doop in de Heilige Geest bestemd is voor alle gelovigen; men ontvangt bovennatuurlijke kracht om te kunnen getuigen;
 • dat er in het christelijke leven naar wordt gestreefd om op Christus te lijken;
 • dat het eerste gebod voor het leven van een discipel is het liefhebben van God;
 • dat die liefde ook blijkt uit onze liefde voor anderen;
 • welke bijbelse principes en opdrachten een leidraad vormen voor geloof en gedrag.

Hun levenshouding laat zien:

 • een verlangen naar de doop in de Heilige Geest;
 • een verlangen om op Christus te lijken;
 • dat ze God in alles willen liefhebben;
 • dat ze rekening houden met de geestelijke en materiŽle behoeften van anderen;
 • dat ze verlangen naar een leven dat gehoorzaam is aan bijbelse principes en geboden.

Ze doen het volgende:

 • ze beginnen een geestvervuld leven te leiden door de doop in de Heilige Geest te zoeken en te ontvangen;
 • ze laten zich door de principes en geboden van de Bijbel leiden bij al hun beslissingen;
 • ze ontwikkelen een consequent patroon van gezamenlijk en individueel gebed en aanbidding;
 • ze willen tegemoetkomen aan de geestelijke en materiŽle behoeften van anderen;
 • ze bestuderen de Bijbel regelmatig en systematisch.

   

  Terug|Home |Verder

   

   

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten