Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

10. DE WET VAN INVOEGEN

Hoeveel succes een gemeente heeft met evangeliseren en discipelen maken, is evenredig aan de kwaliteit van haar relaties en de wijze waarop de gemeente deze relaties onderhoudt.

De Wet van Invoegen luidt als volgt:
Een gemeente die discipelen maakt, zorgt bewust voor een atmosfeer van onderlinge zorg, zodat het aantrekkelijk is om een gelovige te worden en een relatie met Jezus Christus te krijgen en met zijn Lichaam, de plaatselijke gemeente. Mensen maken de stap om lid te worden.

Kernwaarde hoekpunt 1:

Iedereen heeft er recht op om het evangelie te horen op zijn eigen begripsniveau.

Principes hoekpunt 1:

 • De tijdloze boodschap van de Bijbel is het antwoord op menselijke behoeften (Psalm 19:8).
 • De redding van elk mens is de hoogste prioriteit van Christus en zijn gemeente (Lucas 19:10; Mattes 28:19,20).
 • Allereerst oefenen wij invloed uit op mensen door ons karakter en onze bewogenheid. Als die invloed in orde is, hebben we een goede basis om over het evangelie te praten (Marcus 6:33,34).

Gewoontes hoekpunt 1:
De gemeente die mensen wil invoegen wordt gekenmerkt door vier gewoonten:

 • Deze gemeente komt aan noden tegemoet:
  • Ze begrijpt de mensen die ze wil bereiken.
  • Ze identificeert de behoeften van de mensen.
  • Ze is gevoelig voor momenten waarop mensen in het bijzonder open staan voor het evangelie.
  • Ze reageert op de noden van mensen.
 • Deze gemeente bouwt aan relaties:
  • Ze bouwt vruchtbare relaties.
  • Ze zorg ervoor dat mensen betrokken raken.
 • Deze gemeente brengt mensen onder in kleine groepen:
  • Ze weet dat in kleine groepen nieuwe mensen het beste worden bereikt.
  • Ze weet dat in kleine groepen nieuwe mensen zich het snelste thuis voelen.
 • Deze gemeente verkondigt het evangelie:
  • Ze werkt vanuit bestaande relaties met onbekeerde mensen.
  • Ze heeft begrip voor mensen die stapsgewijs tot Christus komen.
  • Ze geeft gemeenteleden training zodat ze beter kunnen getuigen van hun geloof.
  • Ze richt een gebedsfront op.


Doelen van discipelen die toegewijd zijn aan het gemeentelidmaatschap

Hoe komen we te weten of iemand lid is geworden en of de gemeente met succes de Wet van Invoeging in praktijk brengt? Bij hoekpunt 1 zouden ware discipelen de volgende kennis, gedrag en actie moeten weerspiegelen.

Ze weten:

 • wat zonde is, en waarom mensen een redder nodig hebben;
 • dat zij gered kunnen worden door hun zonden te belijden en door Christus als Redder en Heer aan te nemen;
 • dat de gemeente het lichaam van Christus is en een drievoudige missie van aanbidding, opbouw, en evangelisatie te vervullen heeft;
 • dat de gemeente het gezin van God is en dat elke gelovige van vitaal belang is voor de opdracht van de gemeente.
 • dat de Bijbel de onfeilbare en unieke openbaring van God aan de mensheid is.

Hun levenshouding laat zien:

 • dat zij zich er bewust van zijn dat ze zondaren zijn;
 • een oprecht verdriet over zonde en een verlangen Gods redding aan te nemen;
 • een verlangen om hun bekering middels de waterdoop te symboliseren;
 • dat zij de waarde van een christelijke gemeenschap erkennen;
 • een respect voor het goddelijk genspireerde, onfeilbare Woord van God.

Ze doen het volgende:

 • ze komen tot God om vergeving te vragen;
 • ze keren zich berouwvol af van de zonde;
 • ze getuigen van hun bekering middels de waterdoop;
 • ze bezoeken consequent de samenkomsten van de gemeente;
 • ze gebruiken de Bijbel om christelijke geloofswaarheden te onderzoeken en zich eigen te maken.
 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten