Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

7. DE TOEWIJDING VAN EEN GEMEENTE DIE DISCIPELEN MAAKT

Voor het proces van opbouw van mensen is het van essentieel belang dat een gemeente haar discipelen bemoedigt en ondersteunt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente om de voortgang van de geestelijke ontwikkeling van discipelen te begeleiden. Dit betekent dat de geloofsgemeenschap mensen in de gelegenheid moet stellen om de goede beslissingen te maken en om mee te kunnen werken in de taak van het maken van discipelen. De kerk moet zich toewijden aan de mensen en aan hun geestelijke ontwikkeling.

1.

Toewijding aan invoegen
Buitenkerkelijken de gemeente binnenbrengen, in hun behoeften voorzien, ze op een kring krijgen, het evangelie vertellen en ze tot overgave aan Christus en de gemeente brengen.

2.

Toewijding aan instrueren
De gelovige de principes uit Gods Woord onderwijzen en de juiste toepassing daarvan in het leven, zodat ze de gewoontes, geestelijke disciplines en principes van een ware discipel leren toepassen.

3.

Toewijding aan inschakelen
De gelovige helpen te ontdekken wat zijn of haar unieke door God gegeven gaven en roepingen zijn, door daarvoor gelegenheid te scheppen binnen de bediening van de gemeente. Zij zien de dienstbaarheid van anderen in het Lichaam en krijgen leiderschapstraining.

4.

Toewijding aan investeren
De gelovige mobiliseren door hem of haar in een bediening te laten functioneren, in leiderschap en zending, zodat hij het leven en karakter van Christus in het leven van anderen kan reproduceren. Gelovigen in contact brengen met de wereldwijde behoefte aan evangelisatie, hun ervaring laten opdoen in andere culturen, ervaring geven in leiderschap, gelegenheden scheppen om anderen tot discipelen te maken en doorgaan met het opleiden tot leider.

 

Terug|Home |Verder

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten