Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

15. Implementatie van We Build People

We Build People is niet een programma dat u kunt volgen, maar een aantal bijbelse principes die u moet omarmen. Tijdens de implementatie moet u mensen helpen nadenken over de opdracht van Christus, het doel van de gemeente en over de manier waarop uw gemeente bewuster mensen kan gaan opbouwen. Deze bijbelse principes zullen het effect van uw gemeente vergroten, omdat de mensen in uw gemeente doelgericht zullen worden. Zij zullen zich meer en meer richten naar het doel om anderen bewust op te bouwen in Christus.

Als voorganger van een gemeente of leider van ťťn van de bedieningen in een gemeente betekent het in werking stellen van We Build People dat u uw werkers door een viertal stappen moet heenleiden. Op die wijze kunt u een specifieke strategie ontwikkelen waarmee u mensen kunt gaan opbouwen in uw gemeente. Hier volgt een schets van die vier stappen.

STAP 1 - Breng opdracht, missie en visie van de gemeente in kaart.

Het leiderschap van de gemeente gaat duidelijker het doel van Christus voor zijn gemeente zien en ze zullen meer overtuigd worden van het feit dat het de taak is van de gemeente om mensen op te bouwen. Een mission statement en een visie moeten worden opgesteld, die gebruikt worden om de gemeenteleden aan te moedigen om om mensen op te bouwen. Dit kan tot stand komen via de volgende stappen:

 1. Persoonlijke bijbelstudie over de gemeente en haar missie/doel.
 2. Laat het leiderschap het doel en de missie van de gemeente bepalen.
 3. Verfijn missie/doel en de visie voor uw gemeente.
 4. Communiceer doel en missie van uw gemeente op verschillende manieren.
 5. Schep gelegenheid voor toewijding aan de doeleinden van de gemeente. 

STAP 2 - Help de gemeente de strategin en kernwaarden van We Build People te begrijpen en te omarmen.

De gemeente zal de strategieŽn en kernwaarden van de Doelgerichte Gemeente gaan begrijpen. Deze liggen ook aan de basis van We Build People. Het is van groot belang dat de gemeenteleden deze kernwaarden zullen gaan begrijpen, omdat ze essentieel zijn voor het uitvoeren van de opdracht van Christus in de plaatselijke gemeente. Gemeenteleden zullen ook individueel ontdekken hoe de plaatselijke gemeente mensen tot toegewijde volgelingen van Jezus kan vormen. Tenslotte zullen verschillende strategieŽn voor het communiceren van de visie aan de gemeente worden gepresenteerd. Dit kan bereikt worden door de volgende stappen:

 1. Help het leiderschap in de gemeente de ruit van geestelijke groei, de kernwaarden en de cirkels van toewijding te begrijpen. Deze concepten vormen het hart van We Build People.
 2. Help de gemeente te begrijpen hoe mensen in een kerk opgebouwd kunnen worden.
 3. Communiceer de strategieŽn en kernwaarden van de doelgerichte gemeente voortdurend en op verschillende manieren.

STAP 3 - Breng uw huidige bedieningen in kaart.

Individuele gemeenteleden krijgen een dieper inzicht in de vijf hoofddoelen van een effectieve gemeente: evangelisatie, gemeenschap, discipelschap, dienstbaarheid en aanbidding. U gaat elk van deze vijf gebieden evalueren in uw gemeente en bekijken welk gebied versterking nodig heeft. Dit kunt u doen door de volgende stappen te nemen:

 1. Maak een overzicht van alle bedieningen, activiteiten en programmaís van uw gemeente en de doelgroep(en) waarop deze programmaís zich richten.
 2. Maak een overzicht van de bedieningen in uw gemeente die zich erop richten om mensen tot geestelijke volwassenheid te brengen.
 3. Maak een overzicht van het niveau van toewijding van uw gemeenteleden.
 4. Maak een lijst van activiteiten of programmaís die u kunt ontwikkelen om mensen om een hoger niveau van toewijding te brengen.

STAP 4 - Begin om mensen doelbewust op te bouwen.

Het leiderschap gaat zich toewijden aan het ontwikkelen van gemeentebedieningen die de opbouw van mensen beogen. Elke bediening zal op een lijst komen, waarop het doel wordt weergegeven en de doelgroep van deze bediening. StrategieŽn worden ontwikkeld die de mensen afzonderlijk in contact brengen met de gemeente en die hen door de vijf cirkels van toewijding heenleiden. Tenslotte zal een unieke bediening, programma of strategie worden ontwikkeld om iedereen die zich op een bepaald niveau van geestelijke ontwikkeling bevindt, verder te helpen in toewijding aan God en aan de gemeente. Dit kan tot stand komen door de volgende stappen:

 1. Maak een overzicht van de drie tot vijf bedieningen of programmaís die u wil gebruiken om mensen in uw gemeente te helpen bij het bereiken van ieder afzonderlijk niveau (stadium van geestelijke ontwikkeling).
 2. Stel vast welke bediening het belangrijkste is om mensen te helpen bij het bereiken van de respectievelijke niveaus.
 3. Zorg ervoor dat de bediening zo is ontworpen dat het effect op de geestelijke ontwikkeling van de mensen het grootst is.
 4. Ontwikkel nieuwe bedieningen voor die niveaus die de meeste versterking nodig hebben.
 5. Maak gebruik van die hulpmiddelen die u het beste kunnen helpen uw bedieningsprioriteiten te verwezenlijken.

 

Terug|Home |Verder

   

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten