Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

5. HOE MENSEN DISCIPELEN WORDEN

Jezus zei...

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.

-- MatteŁs 28: 19-20

Effectieve gemeenten richten zich meer op het maken van discipelen dan op het aantrekken van een menigte mensen. Concentreer je niet op het bouwen van een grote gemeente, maar op het opbouwen van afzonderlijke mensen!

Effectieve gemeenten zorgen voor een proces waarin mensen samen leren en groeien in een context waarin ze rekenschap leren afleggen aan elkaar, liefhebbende relaties opbouwen en Gods Woord praktisch leren toepassen. Als een van deze componenten ontbreekt, dan wordt de kans dat mensen ware discipelen zullen worden kleiner..

U kunt van mensen discipelen van Jezus maken door hen doelbewust op te bouwen door middel van...

  • verantwoordelijkheid en rekenschap
  • liefdevolle relaties
  • een praktische toepassing van Gods woord

Het maken van discipelen gebeurt niet vanzelf. Als een gemeente een verscheidenheid aan activiteiten ontplooit, betekent dat nog niet dat door middel van die activiteiten ook discipelen worden gemaakt. We hebben mensen doen geloven dat een discipel iemand is die trouw deelneemt aan alle activiteiten van de gemeente, in plaats van iemand die het karakter, de waarden, en de levensstijl van Christus weerspiegelt.

Als we iemand die trouw is aan onze activiteiten een discipel noemen, dan krijgen we toeschouwers. Als we iemand die van Christus leert en Hem volgt, die zijn waarden en karakter weerspiegelt en die zich ervoor inzet dat ook in anderen te bewerkstelligen, een discipel noemen, dan werken we aan de opbouw van discipelen.

Een christelijke discipel is iemand die van Jezus Christus leert en Hem volgt, die zijn onderwijs en levensstijl weerspiegelt, en die actief bezig is dat patroon ook in anderen te reproduceren.

 

Terug|Home |Verder

 

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten