Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

4. GODS EINDEXAMEN VOOR DE GEMEENTE

De brief van Paulus aan de gemeente in Efeze bevat criteria die een christelijke invloed in deze wereld kunnen hebben. De maatstaven kunnen toegepast worden op individuele christelijke levens en op de gemeente als lichaam. In Efeze 4 staan toetsstenen waaraan de gemeente haar bediening kan toetsen. We zouden dit gedeelte ‘Gods eindexamen voor de gemeente’ kunnen noemen.

Als dienaars van Gods volk moeten we onszelf de volgende toetsende, en niet altijd makkelijke vragen stellen:

  1. Gebeurt er in het leven van een persoon die onder de hoede van uw gemeente is, iets dat eeuwigheidswaarde heeft (Efeziėrs 4:11)?
  2. Hoeveel procent van uw gemeenteleden is actief in een bediening (Efeziėrs 4:12)?
  3. Resulteren de bedieningen van uw gemeenteleden in geestelijke groei van geloof, kennis en volwassenheid (Efeziėrs 4:13)?
  4. Ademt de levensstijl van uw gemeenteleden de principes en het karakter van Christus uit (Efeziėrs 4:13)?
  5. Hoeveel procent van de leden van uw gemeente heeft een wankelbaar geloof en is vatbaar voor misleiding (Efeziėrs 4:14)?
  6. Bouwen uw gemeenteleden elkaar wederzijds op (Efeziėrs 4:16)?
  7. Vindt er geestelijke groei plaats in uw gemeente? En hoe staat het met de groei van het aantal leden (Efeziėrs 4:15)?
Het is niet genoeg om bekeerlingen te maken. We moeten discipelen opbouwen, hun geestelijke gaven ontwikkelen om hen te kunnen gebruiken voor de grote opdracht.

Als we geen mensen opbouwen, zakken we voor het examen.

 

Terug|Home |Verder

 

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten