Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug|Home |Verder

3. De manier waarop Jezus discipelen maakte, werkt nog steeds!

Mensen helpen om zich te ontwikkelen houdt in, dat we mensen helpen groeien in elk van de volgende vier stadia:

In het eerste stadium liet Jezus zien dat men Hem kon vertrouwen. Hij liet Zich kennen qua karakter, toewijding en bewogenheid. Hij bouwde een sterke relatie met de mensen door hen op te nemen in een kring van gelovigen. Zij wijdden zich toe aan het lidmaatschap van die kring.
In het tweede stadium onderwees Jezus hen door zijn voorbeeld en onderwijs in de basisdisciplines: gebed, het Woord, vasten, enz. Hij wilde dat ze gestalte gaven aan de waarden en aard van het Koninkrijk, waarin ze het potentieel dat God hen gegeven had konden waarmaken. Hij wilde dat ze zich toewijdden aan een levenslange geestelijke groei naar volwassenheid.
In het derde stadium hielp Jezus de discipelen hun gaven en roeping te ontdekken en te ontwikkelen. Hij bediende hen en hielp hen als leerlingen hetzelfde te doen. Hij betrok hen in zijn werk, zodat ze hun plaats in Gods plan konden vinden. Hij wilde dat ze zich zouden toewijden aan hun bediening.
In het vierde stadium bereidde Jezus zijn discipelen voor om met hun opdracht vergroeid te raken en daarin te wandelen. Hij wilde dat ze het doel van de opdracht volledig begrepen evenals de manier om dat te bereiken. Hij investeerde Zichzelf in hen, totdat ze begrepen waar het om ging en vroeg van hen dat ze zich inzetten voor de opdracht.

 

Terug|Home |Verder

 

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten