Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home |Verder

2. De manier waarop Jezus discipelen maakte …

…veranderde een kleine groep van ongedisciplineerde mannen 
in een krachtig team dat de wereld op zijn kop zette..
.

Jezus sloot aan bij mensen daar waar ze waren. Toen Johannes de Doper naar Jezus wees en zei: “Zie het Lam Gods”, ging Andreas naar Jezus toe om te vragen waar Hij woonde. Hij was sceptisch en helemaal niet toegewijd aan Jezus. Jezus eiste geen toewijding van Andreas. Hij vertelde hem niet dat hij zijn kruis moest opnemen of dat hij Hem moest volgen. Jezus gaf eenvoudigweg antwoord op de legitieme vraag van Andreas.

"Kom en Zie" Johannes 1:39

Jezus wist dat geloofwaardigheid en echtheid vooraf moeten gaan aan een eventuele toewijding. Hij wist dat Hij Andreas zo ver moest zien te krijgen dat hij Hem wilde volgen. In deze "kom en zie"-fase vroeg Jezus zijn discipelen om een relatie met Hem en met andere gelovigen aan te gaan. Jezus wist dat mensen zich zelden toewijden als het geëist wordt. Mensen wijden zich eerder toe aan iemand als ze door die persoon worden aangetrokken. Jezus straalde een zodanige geloofwaardigheid en echtheid uit dat de discipelen bij Hem wilden zijn. Op een morgen zei Jezus: “Komt achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt” (Marcus 1:17). Hij had in hun hart het verlangen gewekt om zich toe te wijden. “Zij lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.” (Marcus 1:18).

"Kom en Volg" Marcus 1:17

Hier begon het tweede stadium van de ontwikkeling van de discipelen. In dit stadium riep Jezus zijn discipelen om Hem te volgen, zodat Hij de waarden, disciplines en het karakter dat nodig was om de dingen die belangrijk zijn voor de eeuwigheid te verwezenlijken, in hun leven kon inbouwen. Hij leerde hen hoe ze moesten bidden, de Schrift bestuderen. Ook leerde Hij hen wat gehoorzaamheid en toewijding is. Ongeveer tien maanden lang leerden de discipelen, door Jezus’ voorbeeld en onderwijs, de waarden van het Koninkrijk en de manier van leven van een ware discipel kennen.

"Kom en Ben" Marcus 3:13

Jezus werd nu door heel wat mensen gevolgd, maar Hij zocht twaalf mannen uit om "met Hem te zijn" (Marcus 3:14). Tot in dit derde stadium hadden ze nog geen benaming. In deze fase wilde Jezus dat de discipelen hun van God gekregen gaven en roepingen zouden ontdekken en tot ontwikkeling brengen. Hij wilde dat ze hun plaats in Gods plan zouden vinden. Jezus stond de discipelen toe hun bediening te ontwikkelen. Ze waren zendelingen in opleiding. Hij hielp ieder van hen zijn rol te ontdekken en te vervullen in het plan van de Meester.

"Blijf en Ga" Johannes 15 en Matteüs 28:19-20

Terwijl Hij zijn discipelen op zijn vertrek voorbereidde, waste Jezus hun voeten en liet daarmee zien hoe een ware leider zich opstelt. Hij sprak met hen over de wijnstok en de ranken. “Blijf in Mij,” zei Hij, “dan zul je veel vrucht dragen. Zonder Mij kun je niets doen” (Johannes 15:5). Hij benadrukte het belang van het onderhouden van een goede relatie met God en van het volgen van zijn plan voor de ontwikkeling van mensen. Jezus gaf hen een opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen…" (Matteüs 28:18-20). In de "blijf in Mij, maak discipelen"-fase, liet Jezus ze gaan om het doel van zijn Vader te volbrengen, namelijk mensen te verzoenen met God en met elkaar. Hij daagde ze uit om zich aan zijn missie toe te wijden. Jezus had hen het voorbeeld gegeven. Hij had de waarden versterkt, het karakter en de toewijding die essentieel was, en nu gaf Hij de toekomst van de kerk over in hun handen.

 

Terug|Home |Verder

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten