Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek

Contact opnemen


TUTORIAL

1. Gods plan  
2. Jezus' patroon (1)

3. Jezus' patroon (2)
4. Eindexamen van de gemeente
5. Discipelschap
6. De toewijding van de discipel
7. De toewijding van de gemeente
8. WBP-kernwaarden
9. WBP-model
10. De wet van invoegen
11. De wet van instrueren
12. De wet van inschakelen
13. De wet van investeren
14. Vijf cirkels van toewijding
15. Implementatie van WBP  
16. WBP-hulpmiddelen

TUTORIAL VERLATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home |Verder

1. GODS PLAN EN DE GEMEENTE

Het is altijd Gods bedoeling geweest dat mensen tot ontplooiing zouden komen. De mens is het enige onderdeel van Gods schepping dat naar zijn beeld geschapen is. De mens was het enige onderdeel van de schepping waarmee God verkoos een intieme relatie en omgang te hebben.

Adam en Eva verbraken de relatie met God door hun ongehoorzaamheid. De Bijbel vermeldt dat God elke dag kwam om in de Hof te wandelen en omgang te hebben met Adam en Eva. Toen ze gezondigd hadden verborgen ze zich voor God en schaamden zich. De relatie tussen God en hen - en die met elkaar - was voorgoed beschadigd.

We zien het verlangen van God om een relatie met mensen te hebben op het moment dat Hij in de Hof wandelt en Adam niet kan vinden. God roept uit: "Adam, waar ben je?" Hier zien we het zoekende en verlangende hart van God. Hij jaagt een relatie met ons na. Dit is de aard en het karakter van onze liefhebbende God.


Gods missie is het hestel van de verbroken relatie tussen de mensheid en Zichzelf.


Jezus is gekomen om de wil van zijn Vader te doen. Jezus heeft een kleine groep mannen opgeleid om het fundament van de kerk te worden. Hij heeft zijn Vaders missie aan hen doorgegeven toen Hij hen opdroeg om "heen te gaan en discipelen te maken". (MatteŘs 28:19,20).

Jezus had een heel specifieke strategie om mensen tot volwassenheid te brengen. In ongeveer 36 maanden tijd be´nvloedde Hij het leven van de discipelen voor de eeuwigheid. Op hun beurt hebben zij hun stempel op de wereld achtergelaten.

Uw gemeente kan haar vermogen om mensen op te bouwen vergroten en zo de missie van God ten uitvoer brengen wanneer u en uw gemeente de strategie van Christus begrijpt. 

Home |Verder

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten