Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

Aan te raden materialen

Om te gebruiken bij We Build People
 

Er zijn vele materialen beschikbaar die u kunnen helpen om bedieningen te ontwikkelen voor alle hoekpunten van het We Build People model. Het vinden van de juiste materialen is vaak de sleutel tot effectiviteit. Te vaak vinden we het wiel opnieuw uit terwijl er al zoveel goede materialen beschikbaar zijn. Iedere gemeente is verschillend en uniek, dus gebruik die materialen en implementeer die strategieën die het meest geschikt zijn voor uw situatie.

Momenteel is deze lijst van materialen nog in ontwikkeling. Op deze pagina presenteren we u in ieder geval een voorlopige lijst van materialen die u goed kunt gebruiken in samenhang met We Build People. Per boek of andersoortig item geven we u aan voor welke niveau het bestemd is. Deze niveaus corresponderen met de Ruit van Geestelijke Groei.


De We Build People CD-ROM
Uitgever: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (klik hier om contact op te nemen)
Bestemd voor niveaus: lidmaatschap, volwassenheid, dienstbaarheid

Eén van de belangrijkste uitdagingen van een gemeente die aan de slag gaat met We Build People is het begeleiden van de gemeenteleden naar een hogere toewijding aan God en aan de gemeente. De Amerikaanse Assemblies of God, een zusterorganisatie van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, ontwikkelde een CD met daarop een drietal cursusboeken voor gemeenteleden.

De eerste cursus (101) heeft als doel de cursisten een aantal belangrijke zaken betreffende het Christelijk geloof over te dragen, ze in te lichten over de geschiedenis van de gemeente en het kerkgenootschap waar de gemeente van deel uitmaakt en ze te informeren wat het betekent om lid te worden van een gemeente. De tweede cursus (201) heeft als onderwerp geestelijke volwassenheid. De derde cursus (301) gaat over de roeping, de gaven en de bediening van de gelovige. Elk van deze drie cursussen wordt idealiter gegeven in een serie van 4 avonden. Het is het beste als een gemeentelid tussen twee van deze cursussen een diepergaande cursus volgt, zoals de Levende Stenen Cursus.

De We Build People CD is specifiek bestemd voor bezoekers en leden van Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten en geeft ruim aandacht aan onderwerpen zoals de doop in de Heilige Geest en geestelijke gaven. De Nederlandstalige We Build People CD is gratis beschikbaar voor VPE-gemeenten.


De Alpha Cursus
Meer informatie: www.alpha-cursus.nl
Bestemd voor niveau: lidmaatschap

De Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting. De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven.

Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Het is aan te raden om de mensen die een Alpha Cursus hebben gevolgd en die tot bekering zijn gekomen, de cursus 101 van de We Build People CD te laten nemen. In deze cursus komen ze meer te weten over de gemeente en wat het lidmaatschap van de gemeente inhoudt. De Alpha Cursus is als het ware te zien als het voortraject voor de korte We Build People cursussen.


De Levende Stenen Cursus
Ontwikkeld door: Jan Barendse Sr.
Meer informatie: www.vpe.nl/levendestenen.htm
Bestemd voor niveaus: lidmaatschap, volwassenheid, dienstbaarheid

Jan Barendse, voorganger van de Pinkstergemeente Amsterdam, ontwikkelde over de jaren heen een gemeentebijbelschoolprogramma onder de naam Levende Stenen Cursus. Systematisch en vanuit een sterk Bijbelse basis worden een groot aantal thema's behandeld. Deze thema's zijn georganiseerd aan de hand van drie modules of niveaus: 1) fundamenten; 2) opbouw en 3) verdieping. Elk niveau bestaat uit een 16-tal lessen zodat met dit gemeentebijbelschoolprogramma een curriculum kan worden opgezet voor 2 tot 2 1/2 jaar.

De Levende Stenen Cursus is in het bijzonder geschikt voor leden van Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten en geeft ruim aandacht aan de doop in de Heilige Geest en geestelijke gaven. Wanneer deze cursus gegeven wordt in een gemeente waar men ook met We Build People werkt, is het verstandig dat de cursisten die de fundamentencursus van Levende Stenen willen volgen eerst de korte cursus 101 van de We Build People volgen. Zij die de opbouwcursus van Levende Stenen willen volgen zouden eerst cursus 201 van We Build People moeten hebben afgerond, etc. 


Zo wordt je een aanstekelijk Christen
Auteur: Bill Hybels
Te bestellen bij: Willow Creek Nederland
Bestemd voor niveaus: volwassenheid, dienstbaarheid, zending

Een bestseller op evangelisatiegebied en geschreven om gelovigen toe te rusten voor effectieve evangelisatie in de wereld van vandaag. Voorbijgaand aan stereotype benaderingen laat deze beproefde manier van evangeliseren zien hoe gewone gelovigen het evangelie op een natuurlijke manier kunnen delen met anderen. Ontdek je eigen stijl van communiceren van je geloof, leer strategische relaties ontwikkelen en bijbelse waarheden met anderen te delen in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.


De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
Auteur: C. Peter Wagner
Te bestellen bij: Uitgeverij Gideon
Bestemd voor niveau: dienstbaarheid 

Peter Wagner is de man die de visie van gemeenteopbouwpionier Donald McGavran met grote kracht heeft uitgedragen. Hij is zelf de grote motivator geweest voor een aantal bekende gemeenteopbouwdeskundigen zoals Christian Schwarz. Dit boek heeft velen de ogen geopend voor de geestelijke gaven die God aan zijn kinderen toebedeelt, om te gebruiken tot eer van zijn naam en tot opbouw van zijn gemeente.


De Nieuwe Gaventest
Auteur: Christian A. Schwarz
Te bestellen bij: Uitgeverij Gideon
Bestemd voor niveau: dienstbaarheid 

Onder christenen groeit het besef dat de Gemeente van Jezus Christus niet kan functioneren, zonder de gaven van de Heilige Geest. In Nederland heeft een boek van Peter Wagner sterk aan deze bewustwording bijgedragen: "De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente" (uitgave Gideon). Op dit gedachtegoed bouwt Christian Schwarz verder. Hij heeft de uiterst praktische Gaventest ontwikkeld.


De Doelgerichte Gemeente
Auteur: Rick Warren
Uitgever: Telos Boeken (klik hier om te bestellen)
Meer informatie:
www.doelgerichtegemeente.nl  
Bestemd voor niveau: zending

Wat is de drijvende kracht in úw kerk of gemeente? Dat kan van alles zijn: traditie, geld, programma's, persoonlijkheden, gebeurtenissen, gebouwen, zoekers. Rick Warren heeft de vaste overtuiging dat een gemeente doelgericht moet zijn, geconcentreerd op de vijf nieuwtestamentische doeleinden die onze Heer Zelf aan zijn Gemeente gegeven heeft. Het Grote Gebod en de Grote Opdracht hebben niets van hun geldigheid verloren.

Iedereen die in zijn gemeente of bediening aan de slag wil met We Build People, wordt aangeraden eerst dit boek van Rick Warren te lezen. Een groot deel van de vragen die er misschien bij u of bij uw gemeenteleden opkomen worden namelijk in dit boek behandeld. Het enige nadeel van dit boek is dat er geen aandacht is voor de doop in de Heilige Geest en slechts zeer beperkte aandacht voor geestelijke gaven. Dit boek is met name geschikt voor voorgangers, oudsten en ander gemeentekader.


Het Doelgerichte Leven
Auteur: Rick Warren
Uitgever: Telos Boeken (klik hier om te bestellen)
Meer informatie:
www.doelgerichtleven.nl
Bestemd voor niveau: volwassenheid, dienstbaarheid, zending

Dit is méér dan een boek; dit is een gids die u tijdens een geestelijke reis van veertig dagen in staat zal stellen het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Die vraag luidt: "Waarom ben ik hier op aarde?" Aan het eind van deze reis zult u weten wat Gods doel met uw leven is en zult u het grotere plaatje kennen - u zult begrijpen hoe alle stukjes uit uw leven in elkaar passen.


Natuurlijke Gemeenteontwikkeling
Auteur: Christian A. Schwarz
Te bestellen bij: Uitgeverij Gideon
Bestemd voor niveau: zending 

Vele dogma’s van de gemeentegroeibeweging zijn niet meer dan fabeltjes – dat is de stelling van dit boek. De werkelijke principes voor gemeenteontwikkeling liggen veel meer voor de hand, ook bijbels gezien, dan we tot nu toe hebben gedacht. In dit boek geeft Christian A. Schwarz de belangrijkste conclusies uit zijn wereldomvattende onderzoek – het grootste onderzoek naar de oorzaken van gemeentegroei dat ooit is uitgevoerd. Meer dan 1000 gemeenten, in 32 landen, op alle vijf de continenten, hebben aan dit belangrijke onderzoeksproject meegewerkt.  


De Praktijk van de Natuurlijke Gemeenteontwikkeling
Auteur: Christian A. Schwartz en Christoph Schalk
Te bestellen bij: Uitgeverij Gideon
Bestemd voor niveau: zending 

Het praktische werkboek bij ‘Natuurlijke gemeente-ontwikkeling’. Helpt u de sterkten en zwakten van uw gemeente te ontdekken. Laat u zien wat u kunt doen aan de minimum-factoren in uw gemeente. Stelt u in staat hindernissen te zien als kansen.

 
   

 

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten