Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

Wat veroorzaakt spanning in het team?

Door: Steve Mills

Klik hier voor een PDF-versie van dit artikel.

De verhouding tussen een leider en teamleden is delicaat. Het komt vaak voor dat de verhouding onder spanning staat en soms niet meer hersteld kan worden. Dikwijls weet niemand waardoor het probleem werd veroorzaakt. De houding en de handelingen van de leider beïnvloeden de teamleden. Ze geven de mogelijke aanleiding dat de teamleden geprikkeld reageren op de houding van de leider. Als dit het geval is, ontstaat er een opwinding die afbrekend en contraproductief is en waarschijnlijk onverzoenlijkheid voortbrengt. Hetzelfde geldt voor de houding en het handelen van teamleden. Ook zij kunnen reacties veroorzaken in het zielenleven van de leider.

Vaak zijn we ons niet bewust wat de oorzaak is dat die ander geprikkeld reageert, maar we kunnen de spanning en afstand wél ervaren in het contact. Als leiders en teamleden die samen dienen in Gods Koninkrijk en gemeente, is het van vitaal belang dat onze banden niet verbroken worden. In dit artikel willen we wijzen op enkele specifieke houdingen of gedragingen die er de oorzaak van zijn dat teamleden reageren op de houding van de leider. Ook wijzen we op enkele houdingen en gedragingen van teamleden die de leider negatief kunnen prikkelen.

Wat prikkelt de teamleden om te reageren op de houding van de leider?

 1. Het besef dat zij niet belangrijk zijn voor zijn opdracht  (1 Kon. 12:16; 1Tim. 4:16).
  • Gezaaid: De leider is gericht op positie, macht, prestige of bezittingen.
  • Geoogst: Teamleden betwijfelen de loyaliteit van de leider en zijn zorg voor hen. Ze vragen zich af of hij wel het beste voor de groep zoekt, worden onzeker en verliezen hun vertrouwen. Zij beschouwen de leider als egoïstisch en arrogant.
 1. Gebrek aan spiritueel leiderschap. (1 Tim. 3:1-10).
  • Gezaaid: De leider laat een gebrek aan geestelijk leiderschap zien, onderscheidingsvermogen, wijsheid, integriteit of karakter.
  • Geoogst: De teamleden voelen zich onzeker, zijn niet in staat hun leider met zekerheid en vertrouwen te volgen, en zoeken leiding bij anderen waar zij meer vertrouwen in hebben.
 1. Onvoldoende voorbereiding voor veranderingen (Gen. 29:25).
  • Gezaaid: De leider communiceert de verandering niet of geeft het teamlid geen tijd om aanpassingen aan te brengen in de structuren die nodig zijn voor een grote verandering.
  • Geoogst: Teamleden voelen zich verraden en worden onzeker, angstig, en bitter. Mogelijk voelt men zich "aan de kant gezet" en dat zij en hun ideeën niet meer gewaardeerd worden.
 1. Negatieve vergelijking met andere werkers of organisaties (1 Tim. 5:21; 2 Cor. 10:12).
  • Gezaaid: De leider bewonderd openlijk de vaardigheden van andere werkers of organisaties en sterke kanten die de teamleden missen.
  • Geoogst: Het teamlid is diep gekwetst, raakt beledigd en jaloers en begint misschien zichzelf afgewezen te voelen. Hij verliest de motivatie voor zijn taak en denkt: "Wat maakt het uit?".
 1. Gebrek aan zelfdiscipline (1 Tim. 3:2-5; Titus 1:6-9).
  • Gezaaid: Gebrek aan zelfdiscipline en karakter van de leider (o.a woede, morele reinheid, eerlijkheid) maar weigert er over te praten of te veranderen.
  • Geoogst: Aan de bewondering en het respect van de teamleden voor hem als leider wordt grote schade toegebracht. Men tolereert de leider maar verwerpt zijn pogingen hen te adviseren, te coachen of raad te geven.
 1. Doorziet en waardeert niet de pogingen van teamleden om hem een plezier te doen (1 Sam. 24).
  • Gezaaid: De leider is ongevoelig voor wat het teamlid doet om hem tevreden te stellen en te helpen zodat de groep zal slagen.
  • Geoogst: Het teamlid gaat bewondering en lof zoeken bij anderen, uiteindelijk verliest hij de creativiteit en motivatie, hij richt zich op andere dingen. Zijn taak heeft weinig of geen betekenis meer voor hem.
 1. Corrigeert teamleden publiekelijk (Gal. 6:1-3).
  • Gezaaid: De leider gebruikt grapjes of maakt scherpe opmerkingen in de groep over iets wat bij een individu zou moeten veranderen.
  • Geoogst: Het teamlid voelt zich in zijn eigenwaarde aangetast en verlangt publiekelijk terug te slaan om zich te verdedigen, óf hij is geestelijk verwond en begint zich terug te trekken.
 1. Afwijzen van hun mening en bijdrage als onbelangrijk (Pilatus’ vrouw in Matt. 27:19).
  • Gezaaid: De leider beoordeelt de mening van het teamlid vooral vanuit zijn overall perspectief en negeert hun beperktere zicht. Hij vraagt naar input, maar hecht er geen waarde aan en doet er niets mee.
  • Geoogst: Het teamlid is geraakt en geremd om iets te delen, bezorgd over wat het oordeel en de beeldvorming van de leider over hem zal zijn. Het teamlid onderdrukt zijn gedachten en inzichten tijdens gesprekken met de leider.
 1. Inconsequente discipline (1 Tim. 5:21; Col. 4:1).
  • Gezaaid: De leider verdedigt of is partijdig bij meningsverschillen tussen  teamleden en hun ondergeschikten.
  • Geoogst: Het teamlid voelt dat de leider hem laat vallen en verwijt de leider dat hij het rebels gedrag van hun ondergeschikte stimuleert. De leider verliest het vertrouwen en respect van het teamlid.
 1. Onwilligheid fouten te erkennen en vergeving te vragen (Luk. 18:14; 1 Tim. 1:18,19).
  • Gezaaid: De leider neigt ertoe fouten niet te erkennen of toe te geven en wil geen vergeving vragen.
  • Geoogst: Het teamlid en de ondergeschikte ageren op de trots van de leider en verliezen hun respect voor hem.
 1. Gebrek aan geloofwaardigheid in leiderschap (1 Sam. 18:6-9).
  • Gezaaid: De leider is niet in staat visie en integriteit voort te brengen en mist de bekwaamheid de taak van leider te vervullen.
  • Geoogst: De teamleden en ondergeschikten ageren op gebrek aan leiderschap en verliezen hun vertrouwen in de bekwaamheid van de leider. De teamleden raken gefrustreerd en gedragen zich meer en meer onafhankelijk en verwerpen uiteindelijk het leiderschap compleet.

Wat prikkelt de leider om te reageren op de houding van de  teamleden?

 1. Het besef dat de teamleden hem niet respecteren als leider (Col. 3:22-25; 1 Pet. 2:18-25).
  • Gezaaid: De teamleden tonen een gebrek aan respect voor de beslissingen en leiderschap van de leider en weerstaan zijn pogingen om een relatie met hen te bouwen.
  • Geoogst: De leider twijfelt aan zijn capaciteit leiding te geven aan het teamlid en gaat meer om met diegenen die hem wél respecteren en zijn leiderschap bewonderen. Het teamlid raakt zijn invloed op de leider kwijt en waarschijnlijk ook zijn taak.
 1. Het besef dat de teamleden hem niet respecteren en zijn geestelijk leiderschap afwijzen (1 Tim. 6:1-2).
  • Gezaaid: De teamleden weerstaan het leiderschap en de autoriteit van de leider en geloven niet dat God werkt door zijn leiderschap.
  • Geoogst: De leider wordt ontmoedigd en gefrustreerd bij de poging de teamleden te leiden en begint het besluitvormingsproces te verschuiven naar iemand anders of gaat zich heerszuchtig opstellen naar de teamleden.
 1. Falen om op een goed wijze een beroep op de leider te doen (Num. 16:1-3; 14).
  • Gezaaid: De teamleden eisen, oefenen druk uit, of zweren samen.
  • Geoogst: De leider reageert ruw of teleurgesteld en geeft de poging op de teamleden te leiden. De teamleden verliezen het respect en vertrouwen van de leider.
 1. Falen om effectiviteit en karakter te ontwikkelen (Hand. 15:37-39).
  • Gezaaid: De teamleden ontwikkelen geen positieve vaardigheden, karakter, of houding en werken niet effectief, hetgeen negatief afstraalt op de leider.
  • Geoogst: De leider verliest zijn interesse om met de teamleden samen te werken en zal ze ontslaan of trekt zich terug in de samenwerking met hen.
 1. Falen om oprechte dankbaarheid te tonen (Num. 12:1-15; 1 Tim. 5:17-20).
  • Gezaaid: De teamleden strikken de leider door zijn vaardigheden over- of onder te waarderen. Zij tonen geen echte dankbaarheid.
  • Geoogst: De leider voelt dat hij het teamlid geen plezier kan doen, dus trekt hij zich terug, denkend dat waarschijnlijk nooit aan de verwachtingen van de teamleden zal kunnen voldoen.
 1. Afwijzen van de pogingen die de leider onderneemt te helpen en beschermen (Num. 20:1-13).
  • Gezaaid: Het teamlid begrijpt niet het belang van de opmerking en vermaning van de leider en reageert niet op zijn advies.
  • Geoogst: De leider geeft geen advies of waarschuwingen meer. Het teamlid ervaart de consequenties van het zich niets aantrekken van deze waarschuwing en gegeven advies.
 1. Falen zich te beseffen dat de leider vrije tijd voor zichzelf nodig heeft (Ex. 32:1-10).
  • Gezaaid: Het teamlid reageert negatief op die momenten dat de leider niet beschikbaar is omdat hij tijd met de Heer doorbrengt, met andere teamleden, of afwezig is wegens persoonlijke verplichtingen.
  • Geoogst: De leider raakt gefrustreerd en voelt zich schuldig. Hij voelt de druk om beschikbaar te zijn, maar weet dat het onmogelijk is aan zijn leiderschapsverantwoordelijkheid te voldoen en altijd beschikbaar te zijn.
 1. Verzuimen om hard te werken en verantwoordelijk te zijn. (Efe 6:5-8)
  • Gezaaid: Het teamlid is lui, egoïstisch, en onverantwoordelijk in de taak die hij op zich heeft genomen.
  • Geoogst: De leider voelt zich gedwongen tot het nemen van maatregelen, zodat de taak van het teamlid toch voortgang kan vinden. Uiteindelijk zal frustratie de leider dwingen om disciplinaire maatregelen te nemen en het teamlid te ontheffen van zijn positie of verantwoordelijkheid.

Elk van ons zal zich waarschijnlijk in de rol van zowel leider als teamlid bevinden. Denk eens goed na over je eigen houding in beide rollen. Als je ontdekt dat je je op een bepaalde wijze hebt gedragen die ertoe heeft geleid dat een andere persoon misschien geprikkeld op je heeft gereageerd, dan is het waarschijnlijk nodig dat je dit met God deelt en met die persoon. David somt het belang van het onderhouden van goede betrekkingen met degene waar je mee samenwerkt op:

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.” (Psalm 133:1-3).

Terug naar het overzicht van gemeenteopbouwartikelen

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten