Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

Implementatie van het We Build People model

Deze pagina bevat gedeelten uit de We Build People Pastor's Kit. De volledige implementatiehandleiding is opgenomen in de We Build People Pastor's Kit.

We Build People is niet een programma dat je kunt volgen, maar een bijbelse filosofie die u moet omarmen. Tijdens het implementeren van de bijbelse principes die hieraan ten grondslag liggen zult u mensen helpen nadenken over de opdracht van Christus, het doel van de gemeente, en over de manier waarop uw gemeente bewuster mensen kan opbouwen. Deze filosofie zal het effect van uw gemeente vergroten omdat de mensen in uw gemeente doelgericht zullen worden: het doel om anderen bewust op te bouwen in Christus.

Als voorganger of leider van een bediening betekent het implementeren van We Build People dat u uw werkers door een evaluatieproces in vier etappes heen gaat leiden. Dit is nodig om tot een plan te komen dat er specifiek op gericht is om mensen op te bouwen in uw plaatselijke setting.

Dit implementatieproces met uitgebreide toelichting en werkbladen is beschikbaar in de We Build People Pastors Kit. Hier volgt een schets van dat proces.

ETAPPE 1 - Breng opdracht, doel en visie van de gemeente in kaart.

De gemeenteleiding gaat duidelijker het doel van Christus voor zijn gemeente zien en zal met meer overtuiging een gemeente worden die mensen opbouwt. Een "mission statement" en een visie-slogan worden opgesteld waardoor ook de bezoekers van de gemeente gemotiveerd worden om mensen op te bouwen. Dit kunt u doen middels de volgende stappen:
 1. Bestudeer individueel wat de Bijbel zegt over de gemeente en haar missie en doelstelling.
 2. Betrek het kader van de gemeente in het bepalen van de missie en doelstelling van de gemeente.
 3. Verfijn de missie of doelstelling en de visie voor uw gemeente.
 4. Communiceer doel en zending van uw gemeente op verschillende manieren.
 5. Schep gelegenheden voor toewijding aan de doeleinden van de gemeente.

ETAPPE 2 - Breng de gemeente tot begrip en aanvaarding van de strategin en waarden van We Build People.

De gemeente zal de strategieŽn en de kernwaarden van de doelgerichte gemeente gaan begrijpen zoals ze in We Build People nader verwoord zijn. Een begrip van de kernwaarden zal een basis vormen die essentieel is voor het uitvoeren van de missie van Christus in de plaatselijke gemeente. Individueel zullen mensen ontdekken hoe de plaatselijke gemeente mensen tot toegewijde volgelingen van Christus kan vormen. Tenslotte zullen verschillende strategieŽn voor het communiceren van de visie aan de gemeente worden besproken. Dit zal tot stand komen middels de volgende stappen:
 1. Breng het kader tot een besef en aanvaarding van de "Ruit" van geestelijke groei, de kernwaarden en de cirkels van toewijding die het hart vormen van We Build People.
 2. Help de gemeenteleden te begrijpen hoe een gemeente mensen opbouwt.
 3. Communiceer de strategieŽn en waarden van de doelgerichte gemeente voortdurend en op verschillende manieren.

ETAPPE 3 - Breng je huidige bedieningen in kaart.

Gemeenteleden krijgen een dieper inzicht in de vijf belangrijkste functies of doeleinden van een effectieve gemeente: evangelisatie, gemeenschap, discipelschap, dienstbaarheid en aanbidding. U evalueert elk van deze vijf gebieden in uw gemeente en bekijkt welk gebied versterking nodig heeft. Dit kunt u doen met de volgende stappen:

 1. Maak een overzicht van alle bedieningsprogrammaís van uw gemeente en de doelgroep(en) die hier met name mee gediend worden.
 2. Maak een overzicht van al uw bedieningen die gericht zijn op geestelijke ontwikkeling.
 3. Maak een overzicht van de verschillende toewijdingniveaus van je gemeenteleden.
 4. Maak een lijst van activiteiten die u kunt ontplooien om mensen door de cirkels van toewijding te brengen tot een hoger niveau van toewijding. 

ETAPPE 4 - Begin mensen doelbewust op te bouwen.

Het leiderschap in de gemeente gaat zich toewijden om bedieningen te ontwikkelen die de opbouw van mensen beogen. Elke bediening zal op een lijst komen geplaatst waarop het doel wordt weergegeven en de specifieke groep mensen waarop deze bediening gericht is. StrategieŽn worden ontwikkeld om mensen in aanraking te brengen met de gemeente en om hen door de vijf cirkels van toewijding heen te leiden. Tenslotte zal een unieke bediening, programma of strategie ontwikkeld worden om mensen op elk niveau van geestelijke toewijding op een hoger niveau van toewijding te brengen. Dit kan tot stand worden gebracht door de volgende stappen:
 1. Maak een overzicht van de drie tot vijf bedieningen/programmaís die u wilt gebruiken om mensen in uw gemeente te helpen een hoger niveau van toewijding te bereiken.
 2. Stel vast welke primaire bediening u wilt gebruiken om mensen te helpen de successievelijke niveaus te bereiken.
 3. Ontwikkel bedieningen voor die niveaus die de meeste versterking nodig hebben.
 4. Kies hulpmiddelen uit (klik hier voor een lijst van hulpmiddelen) die u helpen uw prioriteiten in de bediening te verwezenlijken.

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten