Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten   Zoek Contact opnemen

Zoek in WBP

Contact met WBP

Wat is WBP?

WBP Tutorial

Implementatie

Hulpmiddelen

WBP Producten

Clipart

Artikelen

 

 

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

Implementatie van We Build People - etappe 1

Identificeer missie / doelstelling en visie van de gemeente

Deze pagina bevat gedeelten uit de We Build People Pastor's Kit. De volledige implementatiehandleiding is opgenomen in de We Build People Pastor's Kit.
 1. Bestudeer individueel wat de Bijbel zegt over de gemeente en haar missie / doelstelling.

  Maak tijd vrij om God tot u te laten spreken door zijn Woord, zowel betreffende de hele wereldwijde gemeente, als ook voor uw gemeente specifiek. Het is de moeite waard om van tijd tot tijd de missie en het doel wat God aan de gemeente gegeven heeft te herontdekken, zodat u op die manier altijd de juiste richting op blijft gaan.

 2. Betrek het kader in het identificeren van missie / doelstelling van de gemeente.

  Identificeer die mensen die het meeste invloed hebben in uw gemeente en betrek ze in het proces. Dit zijn niet alleen mensen die formeel leiding geven in de gemeente, zoals diakenen, oudsten, kringleiders en andere leiders van bedieningen in uw gemeente, maar ook die mensen die géén officiële leiderschapspositie hebben maar die tóch veel invloed uitoefenen. Invloedrijke personen zijn die mensen waar anderen naar kijken als er beslissingen moeten worden genomen.

  Geef de invloedrijke personen uit uw gemeente de gelegenheid om zelf te worstelen met schriftgedeelten waaruit de missie en het doel dat God voor de gemeente heeft kunnen worden afgeleid. Het is van groot belang dat de Bijbelse basis van de missie en het doel van uw gemeente verankerd wordt in de harten van hen die verantwoordelijk zullen zijn voor het implementeren van veranderingen. Als deze personen niet doorhebben dat het Gods plan is om de wereld met Hem te verzoenen met behulp van de gemeente, is het project gedoemd te mislukken. De gemeente moet immers gelovigen op gaan bouwen naar het beeld van Christus, en dit is de wijze waarop God de wereld met zichzelf verzoent.

 3. Verfijn het "mission statement" en de visieslogan voor uw gemeente.

  Over het algemeen moet het "mission statement" het unieke en speciale plan dat God heeft met uw gemeente verwoorden. Het zal het antwoord zijn op de vraag: "waarom bestaat onze gemeente?"

 4. Communiceer de missie en de doelstellingen van uw gemeente op verschillende manieren.

  De missie en doelstellingen van de gemeente kunnen het beste worden gecommuniceerd indien de leiding van de gemeente begrijpt wat de noden, dromen, verwachtingen en verlangens zijn van de gemeenteleden. Wanneer ze hier inzicht in hebben, zullen de leiders beter in staat zijn te verwoorden hoe de missie en doelstellingen van de gemeente kunnen bijdragen in het lenigen van de nood van de gemeenteleden en het verwezenlijken van hun dromen, verwachtingen en verlangens.

  Er zijn vele praktische manieren om de missie van de gemeente keer op keer bekend te maken aan de gemeenteleden. Dit zijn slechts voorbeelden van manieren:

  • Preken en onderwijs die in lijn zijn met de visie, waarden, doelen, strategieën, gaven en ervaringen van de gemeente.
  • Retraites voor het kader waarin gebeden wordt en strategieën worden geformuleerd voor het verder implementeren van de missie van de gemeente.
  • Het opnemen van de visie van de gemeente in alle interne en externe communicatie.
  • Het verankeren van de missie en de visie van de gemeente in alle trainingsprogramma's en bijbelstudies.
  • Artikelen in het gemeenteblad en op de website waarin de visie en waarden van de gemeente worden gecommuniceerd.

  Het is ook van groot belang dat de gemeente doorheeft dat de leiding van de gemeente grote waarde hecht aan de missie en de doelstellingen van de gemeente. Dit kan onder meer op de volgende manieren worden gedaan:

  • Neem alleen personen in dienst die achter de visie van de gemeente staan.
  • Zorg ervoor dat de leiders op sleutelposities de visie begrijpen, deze zich eigen hebben gemaakt en in staat zijn deze te communiceren.
  • Gebruik de visie van een richtlijn bij het maken van beslissingen, bij het plannen en bij het inschatten van de effectiviteit van de verschillende bedieningen van de gemeente.

 5. Schep mogelijkheden voor toewijding aan de doelstellingen van de gemeente.

  Schep mogelijkheden voor individuele gemeenteleden om deelgenoot te worden van de visie en om zich toe te wijden om geestelijk verder te groeien.

  Er is een gemeente waar de voorganger aan het begin van elk jaar de gemeenteleden uitdaagt om geestelijk te groeien. Hij vraagt ze om voor zichzelf te bepalen in welke cirkel zij zich bevinden van de Cirkels van Toewijding en waar zij zich bevinden op de Ruit van Geestelijke Groei (deze concepten zullen verder behandeld worden in de volgende etappe). Hij moedigt ze dan aan om de volgende stap te nemen in het worden van de persoon zoals God het wil. Hij geeft informatie over hoe ze verder kunnen gaan op hun geestelijke reis en moedigt ze aan om de volgende stap te zetten.

  Een andere gemeente gebruikt één zondagsdienst per maand om de nadruk te leggen op één van de vijf functies van de gemeente (evangelisatie, gemeenschap, discipelschap, aanbidding, dienstbaarheid). In de maand waarin ze de nadruk leggen op discipelschap geven ze extra aandacht aan de verschillende onderwijsbedieningen van de gemeente. Er wordt uitgelegd waarom deze bedieningen zo belangrijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling van de gemeenteleden en voor de gezondheid van de gemeente. Ze moedigen hen aan die op dit moment niet enige vorm van onderwijs volgen in de gemeente dit te gaan doen. De leiding van de gemeente grijpt elke gelegenheid aan om de concepten van We Build People bekend te maken bij de gemeenteleden. Ook worden de gemeenteleden geholpen bij het ontdekken van hun geestelijke gaven. Mensen worden aangemoedigd om mee te werken in de gemeente en om hun door God gegeven gaven te ontdekken.

   

Pastor's KitImplementatie: Overzicht, Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3, Etappe 4, Hulpmiddelen

 

 
   

Web site: www.webuildpeople.nl
Email: webuildpeople@vpe.nl
Bij technische problemen met deze pagina, neem contact op met: webmaster@vpe.nl

©2000 The General Council of the Assemblies of God
©2003 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten